Autoškola Pavla a Václav Nezhybovi, Olomouc

Škoda Fabia

Novinky

Zahájení kurzu 16. 9. v 16 hodin

Zahájení kurzu 16. 9. se uskuteční v 16 hodin před Sportovní halou UP na Lazcích. Prosíme, doneste si s sebou vyplněnou přihlášku a lékařský posudek.

Pouze pro již přihlášené. Děkujeme za pochopení.

Rozsah výcviku v autoškole

Praktický výcvik

  • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá z praktické jízdy, ovládání a údržby vozidla a testu z pravidel silničního provozu. Zkušební test se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy.

Na vykonání zkoušky je stanovena doba 30 minut. K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat nejméně 43 bodů.

Cena řidičského kurzu

Aktuální cena řidičského výcviku skupiny B (osobní automobil) je 16 000 Kč. Školné je možné hradit i ve splátkách. V ceně školného je i nová učebnice s CD-testy a přednáška lektora ze zdravovědy, která je součástí učebních osnov. Během výuky máte k dispozici zdarma občerstvení (káva, čaj, minerálka).

A co když neuspěji?

Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Pokud žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.


Autoškola Pavla a Václav Nezhybovi, Václava III. 26, Olomouc - Lazce, 772 00 - tel.: 777 575 799 - info@autoskola-nezhybovi.cz