Autoškola Pavla a Václav Nezhybovi, Olomouc

Škoda Fabia

Novinky

Kurz se zahájením 25. 4. v 16 je již zaplněn

Máte zájem? Pak si vytiskněte žádost o posudek zdrav. způsobilosti a žádost o řiď. oprávnění. Vyřiďte si lék. prohlídku a následně se telefonicky spojte s pí. Nezhybovou (777575799) a dohodněte na předání tiskopisů. Teprve pak budete zařazeni do kurzu. Počet uchazečů je limitován 15 žáky. Těšíme se na vás.

Reference od absolventů naší autoškoly

Miroslav Petřík, náměstek primátora města Olomouce

Nepatřím k motoristickým nadšencům, a proto jsem do autoškoly vstupoval s mírnými obavami. Profesionální přístup zdejších učitelů mne však nervozity zbavil.

Také jsem ocenil důraz na praktické rady a doporučení, která mají každodenní uplatnění v silničním provozu.

Sylva Grézlová, spolumajitelka firmy Haryservis Olomouc

Učit se a stát se dobrým řidičem není jen otázkou fyzické zdatnosti, ale především duševní pohody. A díky autoškole Nezhybovi, jejich vysokému profesnímu a lidskému vedení, jsem to zvládla na výbornou. Děkuji.

JUDr. Krkoška Oldřich, Olomouc

Jako rodič dvou dětí, které absolvovaly autoškolu u paní Nezhybové v Olomouci, musím konstatovat, že jsem mile překvapen, jak se coby řidiči nyní chovají za volantem.

Autoškola je perfektně připravila jak po stránce teoretické, tak praktické. Jejich návyky, způsob řízení a charakter jízdy mne zcela uspokojují. Dovoluji si toto hodnotit z pozice řidiče, který je držitelem řidičského oprávnění od r. 1970 a auto mi slouží takřka každý den při výkonu povolání.

Nezbývá, než učitelům této autoškoly poděkovat za kvalitní přípravu mých dvou dětí a do budoucna jim popřát mnoho dalších úspěchů.

Křupka Bedřich, Olomouc

Příprava a vykonání zkoušky v Autoškole paní Nezhybové je příjemnou záležitostí, protože celková příprava je prováděna odborně a pohodově. Za to jí i jejím učitelům patří dík, protože vycvičili další dva dobré řidiče, Bedřicha a Jana Křupku.


Máte-li chuť se podělit s vašimi dojmy z autoškoly Nezhybovi s návštěvníky našich webových stránek určitě nám je pošlete na e-mail info@autoskola-nezhybovi.cz. Předem všem děkujeme.


Autoškola Pavla a Václav Nezhybovi, Václava III. 26, Olomouc - Lazce, 772 00 - tel.: 777 575 799 - info@autoskola-nezhybovi.cz